×

Winner


WuDu

Packaging Design
Category: Alcoholic Drinks
Title: WuDu
Client: YuXinLong range
Agency: ShenZhen Lingyun Creative Packaging Design, China
Award: Silver

WuDu
WuDu
WuDu
WuDu
WuDu
WuDu